loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Quy chế pháp lý khu công nghệ cao / Lê Bích Loan ; Người hướng dẫn khoa học : Châu Thị Khánh Vân, Nguyễn Anh Sơn

Tác giả : Lê Bích Loan ; Người hướng dẫn khoa học : Châu Thị Khánh Vân, Nguyễn Anh Sơn

Nhà xuất bản : Trường Đại học Kinh tế - Luật

Năm xuất bản : 2022

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 183 tờ : bảng ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 343.59707

Chủ đề : 1. Khu chế xuất -- Luật và pháp chế -- Việt Nam. 2. Khu công nghiệp -- Luật và pháp chế -- Việt Nam. 3. Luận án -- Việt Nam. 4. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 27612
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 LA 27613 BH
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top