loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Quy chế pháp lý khu công nghệ cao / Lê Bích Loan ; Người hướng dẫn khoa học : Châu Thị Khánh Vân, Nguyễn Anh Sơn

Tác giả : Lê Bích Loan ; Người hướng dẫn khoa học : Châu Thị Khánh Vân, Nguyễn Anh Sơn

Nhà xuất bản : Trường Đại học Kinh tế - Luật

Năm xuất bản : 2022

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 183 tờ : bảng ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 343.59707

Chủ đề : 1. Khu chế xuất -- Luật và pháp chế -- Việt Nam. 2. Khu công nghiệp -- Luật và pháp chế -- Việt Nam. 3. Luận án -- Việt Nam. 4. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 27612
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 27613 BH
Đang xử lý kỹ thuật
Top