loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu trình tự gen để nhận diện nhanh và xác định mức độ đa dạng của nhóm Lan Dendrobium khu vực phía Nam / Nguyễn Như Hoa ; Người hướng dẫn khoa học : Dương Hoa Xô, Trần Kim Định

Tác giả : Nguyễn Như Hoa ; Người hướng dẫn khoa học : Dương Hoa Xô, Trần Kim Định

Nhà xuất bản : Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Năm xuất bản : 2022

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : xii, 128, [120] tờ : minh họa (1 phần màu) ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 584.4

Chủ đề : 1. Dendrobium. 2. Hoa Lan -- Định dạng. 3. Hoa Lan -- Phân loại. 4. Luận án -- Việt Nam. 5. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 27609
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 LA 27610 BH
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top