loading

Sách, tuyển tập

Xây dựng tủ sách gia đình - Cùng đọc để sống hạnh phúc và kiến tạo xã hội văn minh / Nguyễn Quốc Vương

Tác giả : Nguyễn Quốc Vương

Nhà xuất bản : Phụ nữ Việt Nam

Năm xuất bản : 2022

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 451 tr. : minh họa ; 24 cm

ISBN : 9786043483987

Số phân loại : 028.9

Chủ đề : 1. Hứng thú đọc sách. 2. Sách và đọc sách.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 4714/2022
(277/21)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I VV 4715/2022
(277/22)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Thiếu nhi (Kho mở) TNV 4197/2022
(A 128)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Thiếu nhi (Kho mở) TNV 4198/2022
(A 128/1)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Lưu Động LD 643/2022
Đang xử lý kỹ thuật
Top