loading

Sách, tuyển tập

Việc làm, đời sống của người lao động trong bối cảnh COVID-19 : sách chuyên khảo / Nhạc Phan Linh chủ biên, Lê Thị Huyền Trang, Ngọ Duy Tân Cường

Tác giả : Nhạc Phan Linh chủ biên, Lê Thị Huyền Trang, Ngọ Duy Tân Cường

Nhà xuất bản : Lao động

Năm xuất bản : 2021

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 267 tr. : hình vẽ, bảng ; 21 cm

ISBN : 9786043430196

Số phân loại : 331.1109597

Chủ đề : 1. COVID-19 -- Khía cạnh xã hội -- Việt Nam. 2. Cung ứng lao động -- Việt Nam. 3. Người lao động -- Điều kiện xã hội -- Việt Nam. 4. Tạo việc làm -- Việt Nam.

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Tổng quan tình hình lao động, việc làm ở Việt Nam trong bối cảnh COVID-19, tác động của dịch COVID-19 đến việc làm và đời sống của người lao động, tác động của dịch bệnh COVID-19 đến người lao động ở một số nhóm ngành, giải pháp hỗ trợ việc làm và nâng cao đời sống của người lao động

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 4675/2022
(3903/1)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I VV 4676/2022
(3903/2)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho mở I VV 4677/2022
(3903/3)
Đang được mượn
Top