loading

Sách, tuyển tập

Giải pháp tạo việc làm cho lao động nữ thất nghiệp ở Việt Nam hiện nay / Đỗ Anh Tài

Tác giả : Đỗ Anh Tài

Nhà xuất bản : Lao động

Năm xuất bản : 2021

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 263 tr. : hình vẽ, bảng ; 21 cm

ISBN : 9786043430165

Số phân loại : 331.12042408209597

Chủ đề : 1. Phụ nữ -- Việc làm -- Việt Nam. 2. Tạo việc làm -- Việt Nam.

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn về tạo việc làm; thất nghiệp và tạo việc làm cho lao động nữ tại Việt Nam; giải pháp nâng cao chất lượng việc làm và tạo việc làm cho người lao động nữ sau khi bị thất nghiệp

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 4672/2022
(3910/3)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I VV 4673/2022
(3910/4)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho mở I VV 4674/2022
(3910/5)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top