loading

Sách, tuyển tập

Bảo vệ người lao động trong xu hướng phi chính thức việc làm ở Việt Nam : sách chuyên khảo / Phạm Thị Thu Lan chủ biên

Tác giả : Phạm Thị Thu Lan chủ biên

Nhà xuất bản : Lao động

Năm xuất bản : 2021

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 267 tr. : bảng ; 21 cm

ISBN : 9786043430189

Số phân loại : 331.1109597

Chủ đề : 1. Cung ứng lao động -- Việt Nam. 2. Quyền lợi người lao động -- Việt Nam. 3. Sách chuyên khảo.

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Trình bày một số vấn đề lý luận về bảo vệ người lao động trong xu hướng phi chính thức việc làm. Thực trạng bảo vệ người lao động và đề xuất giải pháp bảo vệ người lao động trong xu hướng phi chính thức việc làm ở Việt Nam

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 4669/2022
(3900/1)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I VV 4670/2022
(3900/2)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho mở I VV 4671/2022
(3900/3)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top