loading

Sách, tuyển tập

Chúng tôi - một thời mũ rơm mũ cối / Huỳnh Dũng Nhân

Tác giả : Huỳnh Dũng Nhân

Nhà xuất bản : Nxb. Tổng hợp T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2020

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 327 tr. : chân dung, tranh ảnh ; 21 cm

ISBN : 9786045837757

Số phân loại : 895.9228403

Chủ đề : 1. Hồi ký. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 21.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 4580/2022
(VH 6066/3)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I VV 4581/2022
(VH 6066/4)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top