loading

Sách, tuyển tập

Vỏ Tòng sát tẩu ; Vọng cổ Bạc Liêu / Phong Vân

Tác giả : Phong Vân

Nhà xuất bản : Phạm Đình Khương

Năm xuất bản : 19??

Nơi xuất bản : Chợ Lớn

Mô tả vật lý : 16 tr. ; 16 cm

Số phân loại : 782.42162

Chủ đề : 1. Âm nhạc dân tộc -- Việt Nam. 2. Vọng cổ. 3. Sách nhạc.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật V 3496
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật V 3497
Đang xử lý kỹ thuật
Top