loading

Sách, tuyển tập

Lịch sử Võ Đông Sơ và có nhiều bài ca vọng cổ rất hợp thời / Văn Lem

Tác giả : Văn Lem

Nhà xuất bản : Võ Thị Tu

Năm xuất bản : 1951

Nơi xuất bản : Sài Gòn

Mô tả vật lý : 14 tr. ; 16 cm

Số phân loại : 782.42162

Chủ đề : 1. Âm nhạc dân tộc -- Việt Nam. 2. Vọng cổ. 3. Sách nhạc.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật V 3494
Đang xử lý kỹ thuật
Top