loading

Sách, tuyển tập

Viếng mộ cố nhân : vọng cổ / Viễn Châu

Tác giả : Viễn Châu

Nhà xuất bản : Văn Huê

Năm xuất bản : 1961

Nơi xuất bản : Chợ Lớn

Mô tả vật lý : 10 tr. : chân dung ; 16 cm

Số phân loại : 782.42162

Chủ đề : 1. Âm nhạc dân tộc -- Việt Nam. 2. Vọng cổ. 3. Sách nhạc.

Top