loading

Sách, tuyển tập

Vì nhớ mà buồn : vọng cổ / Thanh Âm

Tác giả : Thanh Âm

Nhà xuất bản : Tổng phát hành

Năm xuất bản : 1960

Nơi xuất bản : Chợ Lớn

Mô tả vật lý : 10 tr. : chân dung ; 16 cm

Số phân loại : 782.42162

Chủ đề : 1. Âm nhạc dân tộc -- Việt Nam. 2. Vọng cổ. 3. Sách nhạc.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật V3484
Đang xử lý kỹ thuật
Top