loading

Sách, tuyển tập

Tạm biệt thầy Chips : tiểu thuyết / James Hilton ; Thư Điền dịch

Tác giả : James Hilton ; Thư Điền dịch

Nhà xuất bản : Hội nhà văn

Năm xuất bản : 2021

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 145 tr. ; 18 cm

ISBN : 9786043331646

Số phân loại : 823.912

Chủ đề : 1. Tiểu thuyết Anh -- Thế kỷ 20. 2. Văn học Anh -- Thế kỷ 20.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VN 842/2022
(VH 708/1)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I VN 843/2022
(VH 708/2)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top