loading

Sách, tuyển tập

Vì mùa xuân nào cũng phải trôi đi : tập truyện ngắn / Lạc An, Nhiên Phượng

Tác giả : Lạc An, Nhiên Phượng

Nhà xuất bản : Kim Đồng

Năm xuất bản : 2021

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 171 tr. : hình vẽ ; 20 cm

ISBN : 9786042231138

Số phân loại : 895.92234

Chủ đề : 1. Truyện ngắn Việt Nam -- Thế kỷ 21. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 21.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VN 799/2022
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I VN 800/2022
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top