loading

Sách, tuyển tập

Quy định tiêu chuẩn, định mức chế độ thu, chi quản lý tài chính, tài sản trong các cơ quan Công đoàn / Hữu Đại hệ thống

Tác giả : Hữu Đại hệ thống

Nhà xuất bản : Tài chính

Năm xuất bản : 2022

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 399 tr. ; 28 cm

ISBN : 9786047931200

Số phân loại : 344.5970188

Chủ đề : 1. Giải quyết tranh chấp -- Việt Nam. 2. Khen thưởng năng suất lao động -- Việt Nam. 3. Liên đoàn lao động -- Luật và pháp chế -- Việt Nam. 4. Ngân sách -- Luật và pháp chế -- Việt Nam.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 4471/2022
(PL 450/1)
Phục vụ đọc tại chỗ
Top