loading

Sách, tuyển tập

Tiêu chuẩn, định mức chế độ chi tiêu và quy định thu, chi, quản lý tài chính, tài sản tại Công đoàn cơ sở (áp dụng từ ngày 01 tháng 03 năm 2022) / Tăng Bình, Ái Phương hệ thống

Tác giả : Tăng Bình, Ái Phương hệ thống

Nhà xuất bản : Tài chính

Năm xuất bản : 2022

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 400 tr. ; 28 cm

ISBN : 9786047931323

Số phân loại : 344.59701

Chủ đề : 1. Hợp đồng -- Việt Nam. 2. Liên đoàn lao động -- Việt Nam. 3. Luật và pháp chế lao động -- Việt Nam. 4. Thỏa ước lao động tập thể -- Việt Nam. 5. Thương lượng tập thể -- Việt Nam. 6. Tiền lương -- Luật và pháp chế -- Việt Nam.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 4468/2022
(PL 424/1)
Phục vụ đọc tại chỗ
Top