loading

Sách, tuyển tập

Chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn (Hiệu lực áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2022) / Tăng Bình, Ái Phương hệ thống

Tác giả : Tăng Bình, Ái Phương hệ thống

Nhà xuất bản : Tài chính

Năm xuất bản : 2022

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 405 tr. ; 28 cm

ISBN : 9786047931224

Số phân loại : 342.597066

Chủ đề : 1. Luật hành chính -- Việt Nam. 2. Luật ma túy -- Việt Nam. 3. Nghiện ma túy -- Việt Nam -- Phòng chống. 4. Thủ tục hành chính -- Việt Nam.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 4467/2022
(PL 95/1)
Phục vụ đọc tại chỗ
Top