loading

Sách, tuyển tập

Nghiệp vụ công tác đấu thầu, mua sắm thuốc, sinh phẩm, vật tư, trang thiết bị y tế và biện pháp xử lý các hành vị vi phạm trong lĩnh vực y tế / Tăng Bình, Ái Phương hệ thống

Tác giả : Tăng Bình, Ái Phương hệ thống

Nhà xuất bản : Tài chính

Năm xuất bản : 2022

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 412 tr. ; 28 cm

ISBN : 9786047930845

Số phân loại : 344.597041

Chủ đề : 1. Công nghiệp dụng cụ và thiết bị y tế -- Luật và pháp chế -- Việt Nam. 2. Luật và pháp chế y tế -- Việt Nam.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 4465/2022
(PL 480/2)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I VV 4466/2022
(PL 480/3)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top