loading

Sách, tuyển tập

Chế độ dinh dưỡng cân bằng cho người Việt / Trần Bích Hà, Trần Doãn Hưng

Tác giả : Trần Bích Hà, Trần Doãn Hưng

Nhà xuất bản : Thế giới

Năm xuất bản : 2022

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 180 tr. : hình ảnh màu ; 21 cm

ISBN : 9786043452518

Số phân loại : 613.2

Chủ đề : 1. Chăm sóc sức khỏe. 2. Dinh dưỡng.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 4429/2022
(8284)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I VV 4430/2022
(8285)
Đang được mượn
Top