loading

Sách, tuyển tập

Tấm vải đỏ / Hồng Nương Tử ; Nguyễn Thanh An dịch

Tác giả : Hồng Nương Tử ; Nguyễn Thanh An dịch

Nhà xuất bản : Hồng đức

Năm xuất bản : 2021

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 423 tr. : hình vẽ ; 21 cm

ISBN : 9786043288582

Số phân loại : 895.136

Chủ đề : 1. Truyện kinh dị -- Thế kỷ 21. 2. Văn học Trung Quốc -- Thế kỷ 21.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 4427/2022
(VH 1737/11)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I VV 4428/2022
(VH 1737/12)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top