loading

Sách, tuyển tập

Bên trong tổ kén / Nhất Duy

Tác giả : Nhất Duy

Nhà xuất bản : Thanh niên

Năm xuất bản : 2022

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 342 tr. ; 21 cm

ISBN : 9786043412871

Số phân loại : 895.92234

Chủ đề : 1. Tiểu thuyết Việt Nam -- Thế kỷ 21. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 21.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 4425/2022
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I VV 4426/2022
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top