loading

Sách, tuyển tập

En Chine

Nhà xuất bản : s.n.

Năm xuất bản : 19-?]

Nơi xuất bản : [S.l.

Mô tả vật lý : 360 tr. ; 19 cm

Số phân loại : 951

Chủ đề : 1. Trung Quốc -- Đời sống xã hội và tập quán. 2. Trung Quốc -- Lịch sử.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 10 LN 17/88
(K10.15_G)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top