loading

Sách, tuyển tập

Bộ Luật lao động và quy định chi tiết hướng dẫn thi hành / Quí Lâm, Kim Phượng hệ thống

Tác giả : Quí Lâm, Kim Phượng hệ thống

Nhà xuất bản : Lao động

Năm xuất bản : 2022

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 415 tr. : bảng, sơ đồ ; 28 cm

ISBN : 9786043602944

Số phân loại : 344.59701

Chủ đề : 1. Luật và pháp chế lao động -- Việt Nam.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 4451/2022
(PL 391/3)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I VV 4452/2022
(PL 391/4)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top