loading

Sách, tuyển tập

Thời gian bên trái, trần duyên bên phải / Tô Tâm ; Song Hạo dịch

Tác giả : Tô Tâm ; Song Hạo dịch

Nhà xuất bản : Văn học

Năm xuất bản : 2021

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 483 tr. ; 21 cm

ISBN : 9786043491357

Số phân loại : 895.136

Chủ đề : 1. Tiểu thuyết Trung Quốc -- Thế kỷ 21. 2. Văn học Trung Quốc -- Thế kỷ 21.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 4377/2022
(VH 1903/3)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I VV 4378/2022
(VH 1903/4)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top