loading

Sách, tuyển tập

Tiện nhân ở phố : ngẫm ngợi loanh quanh của một thị dân đương đại / Phạm Trung Tuyến

Tác giả : Phạm Trung Tuyến

Nhà xuất bản : Hội nhà văn

Năm xuất bản : 2021

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 227 tr. ; 21 cm

ISBN : 9786043332698

Số phân loại : 895.92244

Chủ đề : 1. Tiểu luận Việt Nam -- Thế kỷ 21. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 21.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 4367/2022
(VH 5438/1)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I VV 4368/2022
(VH 5438/2)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top