loading

Sách, tuyển tập

Hồ sơ tâm lí tội phạm. T.1 / Cương Tuyết Ấn ; Phiêu dịch

Tác giả : Cương Tuyết Ấn ; Phiêu dịch

Nhà xuất bản : Kim Đồng

Năm xuất bản : 2021

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 419 tr. ; 23 cm

ISBN : 9786042229203

Số phân loại : 895.136

Chủ đề : 1. Tiểu thuyết Trung Quốc -- Thế kỷ 21. 2. Văn học Trung Quốc -- Thế kỷ 21.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 4355/2022
(VH 1645/4)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I VV 4356/2022
(VH 1645/5)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top