loading

Sách, tuyển tập

Vaxxers : câu chuyện về cuộc đua phát triển vắc-xin chống COVID-19 của các nhà khoa học Oxford / Sarah Gilbert, Catherine Green ; Thanh Loan ... [và nh.ng. khác] dịch

Tác giả : Sarah Gilbert, Catherine Green ; Thanh Loan ... [và nh.ng. khác] dịch

Nhà xuất bản : Thế giới

Năm xuất bản : 2021

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 355 tr. ; 23 cm

ISBN : 9786043451610

Số phân loại : 615.372

Chủ đề : 1. AstraZeneca. 2. Công nghiệp dược phẩm. 3. COVID-19 -- Phòng ngừa. 4. Vaccines.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 4353/2022
(8427)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I VV 4354/2022
(8428)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top