loading

Luận án, luận văn

Nghiên cứu tác dụng điều trị tại chỗ của thuốc mỡ maduxin và thuốc cao Maduxin trên vết bỏng do nhiệt / Nguyễn Gia Tiến

Tác giả : Nguyễn Gia Tiến

Nhà xuất bản : Học viện Quân y

Năm xuất bản : 1998

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 25 tr. ; 20 cm

Số phân loại : 617.11

Chủ đề : 1. Bỏng -- Điều trị -- Tóm tắt. 2. Luận án -- Việt Nam -- Tóm tắt. 3. Madhuxin -- Ứng dụng điều trị -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 11053
Phục vụ đọc tại chỗ
Top