loading

Sách, tuyển tập

20 phút phân tích tài chính / Nam Phong dịch

Tác giả : Nam Phong dịch

Nhà xuất bản : Công thương

Năm xuất bản : 2021

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 153 tr. : bảng ; 18 cm

ISBN : 9786043113709

Số phân loại : 658.15

Chủ đề : 1. Kế toán quản trị. 2. Quản lý. 3. Tập đoàn -- Tài chính.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VN 773/2022
(11654/1)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH TV Doanh nhân VN 774/2022
(DN 1598/2)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho mở I VN 775/2022
(11654/2)
Đang được mượn
Top