loading

Sách, tuyển tập

15 nguyên tắc vàng về phát triển bản thân / John C. Maxwell ; Nguyễn Hương Giang dịch

Tác giả : John C. Maxwell ; Nguyễn Hương Giang dịch

Nhà xuất bản : Thế giới

Năm xuất bản : 2021

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 441 tr. ; 21 cm

ISBN : 9786047798742

Số phân loại : 158.1

Chủ đề : 1. Tự hoàn thiện (Tâm lý học). 2. Tự nhận thức.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 4285/2022
(1278/23)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH TV Doanh nhân VV 4286/2022
(DN 136/10)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho mở I VV 4287/2022
(1278/24)
Đang được mượn
Top