loading

Sách, tuyển tập

Nghệ thuật quân sự Việt Nam : lý luận và thực tiễn / Văn Tiến Dũng

Tác giả : Văn Tiến Dũng

Nhà xuất bản : Quân đội Nhân dân

Năm xuất bản : 2001

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 135 tr. ; 19 cm

Số phân loại : 355.47597

Chủ đề : 1. Khoa học và nghệ thuật quân sự.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 VN 459/2002
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 VN 460/2002
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top