loading

Sách, tuyển tập

Bản thiết kế trí tuệ : giải mã sự hình thành tư duy của con người, hiểu về trí tuệ nhân tạo & dự báo tương lai / Ray Kurzweil ; Nguyệt Minh dịch

Tác giả : Ray Kurzweil ; Nguyệt Minh dịch

Nhà xuất bản : Thế giới

Năm xuất bản : 2020

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 394 tr. : minh họa ; 24 cm

ISBN : 9786047782413

Số phân loại : 612.82

Chủ đề : 1. Não -- Định vị chức năng. 2. Trí tuệ nhân tạo. 3. Tự nhận thức.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 4169/2022
(8172/8)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I VV 4170/2022
(8172/9)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho mở I VV 4171/2022
(8172/10)
Đang được mượn
Top