loading

Sách, tuyển tập

Khai sáng thời hiện đại : bàn về lý trí, khoa học, chủ nghĩa nhân văn và tiến bộ / Steven Pinker ; Đào Quốc Minh dịch

Tác giả : Steven Pinker ; Đào Quốc Minh dịch

Nhà xuất bản : Khoa học và kỹ thuật

Năm xuất bản : 2021

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 758 tr. ; 24 cm

ISBN : 9786046720355

Số phân loại : 303.44

Chủ đề : 1. Biến đổi xã hội. 2. Chất lượng cuộc sống. 3. Chủ nghĩa nhân văn. 4. Khai sáng. 5. Tiến bộ.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 4166/2022
(2467/1)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I VV 4167/2022
(2467/2)
Đang được mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 4168/2022
(2467/3)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top