loading

Sách, tuyển tập

Chuyện những người An Nam ở Paris : hay sự thật về Đông Dương / Phan Văn Trường ; Sity Maria Cotika, Huỳnh Mai dịch

Tác giả : Phan Văn Trường ; Sity Maria Cotika, Huỳnh Mai dịch

Nhà xuất bản : Nxb. Đà Nẵng

Năm xuất bản : 2020

Nơi xuất bản : Đà Nẵng

Mô tả vật lý : 253 tr. ; 24 cm

ISBN : 9786048454173

Số phân loại : 959.7

Chủ đề : 1. Việt Nam -- Chính trị và chính quyền -- 1900-1945. 2. Việt Nam -- Lịch sử. 3. Việt Nam -- Lịch sử -- 1900-1945.

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Tường thuật của Luật sư - Tiến sĩ Luật Phan Văn Trường, người chí sĩ đã sát cánh cùng Phan Châu Trinh, Nguyễn Thế Truyền và nhiều nhân vật cách mạng người Việt thời bấy giờ trong công cuộc đấu tranh ngay tại mẫu quốc. Qua đó, giúp chúng ta có thể hiểu rõ hơn hành trang của một số nhân vật lịch sử hồi đầu thế kỷ XX, cũng như phần nào thấu suốt được lý do vì sao công cuộc đấu tranh giành độc lập cho dân tộc phải chuyển sang một giai đoạn mới

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 4255/2022
(13385/1)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I VV 4256/2022
(13385/2)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top