loading

Sách, tuyển tập

Trí tuệ tài chính dành cho nhà quản lý nhân sự : giải thích ý nghĩa thực sự của các con số tài chính / Karen Berman, Joe Knight và John Case ; Nhóm VNHR dịch ; Lê Đức Thuận hiệu đính

Tác giả : Karen Berman, Joe Knight và John Case ; Nhóm VNHR dịch ; Lê Đức Thuận hiệu đính

Nhà xuất bản : Công thương

Năm xuất bản : 2020

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 364 tr. : sơ đồ, bảng ; 24 cm

ISBN : 9786043111255

Số phân loại : 658.150886583

Chủ đề : 1. Quản lý nhân sự. 2. Tài chính.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 3985/2022
(11667/3)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH TV Doanh nhân VV 3986/2022
(DN 1605/1)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho mở I VV 3987/2022
(11667/4)
Đang được mượn
Top