loading

Sách, tuyển tập

Tài chính dành cho sếp / Nguyễn Minh Thiên Kim dịch

Tác giả : Nguyễn Minh Thiên Kim dịch

Nhà xuất bản : Công thương

Năm xuất bản : 2021

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 208 tr. : bảng ; 21 cm

ISBN : 9786043116397

Số phân loại : 658.15

Chủ đề : 1. Doanh nghiệp -- Tài chính. 2. Thể chế tài chính.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 4124/2022
(11663)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH TV Doanh nhân VV 4125/2022
(DN 1603/1)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho mở I VV 4126/2022
(11664)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top