loading

Sách, tuyển tập

Giáo dục : tương lai & đổi mới / Nguyễn Chí Hiếu

Tác giả : Nguyễn Chí Hiếu

Nhà xuất bản : Thế giới

Năm xuất bản : 2021

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 335 tr. : minh họa màu ; 21 cm

ISBN : 9786047793143

Số phân loại : 370

Chủ đề : 1. Cải cách giáo dục. 2. Giáo dục.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 4095/2022
(5500/2)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I VV 4096/2022
(5500/3)
Đang được mượn
Top