loading

Sách, tuyển tập

46 sách lược để khởi nghiệp thành công / Phan Ngọc Dũng

Tác giả : Phan Ngọc Dũng

Nhà xuất bản : Thế giới

Năm xuất bản : 2021

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 444 tr. ; 21 cm

ISBN : 9786047790913

Số phân loại : 658.11

Chủ đề : 1. Doanh nghiệp mới. 2. Lập kế hoạch chiến lược. 3. Thành công trong kinh doanh.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 4093/2022
(11634/1)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH TV Doanh nhân VV 4094/2022
(DN 1584/1)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top