loading

Sách, tuyển tập

Vùng biển lửa : tiểu thuyết. Q.2 / Nguyễn Anh Động

Tác giả : Nguyễn Anh Động

Nhà xuất bản : Hội nhà văn

Năm xuất bản : 2018

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 453 tr. ; 21 cm

ISBN : 9786049726385

Số phân loại : 895.922334

Chủ đề : 1. Tiểu thuyết Việt Nam -- Thế kỷ 20. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 20.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 4042/2022
(VH 3752/7)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I VV 4043/2022
(VH 3752/8)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top