loading

Sách, tuyển tập

Con của Nhà Trời : tiểu thuyết. T.2 / Ma Văn Kháng

Tác giả : Ma Văn Kháng

Nhà xuất bản : Văn học

Năm xuất bản : 2018

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 463 tr. ; 21 cm

ISBN : 9786049693571

Số phân loại : 895.922334

Chủ đề : 1. Tiểu thuyết Việt Nam -- Thế kỷ 20. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 20.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 4040/2022
(VH 3735/26)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I VV 4041/2022
(VH 3735/27)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top