loading

Sách, tuyển tập

Voi một ngà chở da thú đổi muối. Q.1, Tiếng Việt / Đỗ Hồng Kỳ sưu tầm, giới thiệu

Tác giả : Đỗ Hồng Kỳ sưu tầm, giới thiệu

Nhà xuất bản : Hội nhà văn

Năm xuất bản : 2020

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 1063 tr. ; 21 cm

ISBN : 9786049949890

Số phân loại : 398.209597

Chủ đề : 1. Người M'Nong -- Việt Nam -- Tây Nguyên -- Văn hóa dân gian. 2. Văn học dân gian Việt Nam.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 4038/2022
(6685/3)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I VV 4039/2022
(6685/4)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top