loading

Sách, tuyển tập

Văn học dân gian Dân tộc Nùng. Q.3 / Mông Ký Slay, Nông Hồng Thăng sưu tầm, biên dịch và giới thiệu

Tác giả : Mông Ký Slay, Nông Hồng Thăng sưu tầm, biên dịch và giới thiệu

Nhà xuất bản : Văn hóa Dân tộc

Năm xuất bản : 2020

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 443 tr. ; 21 cm

ISBN : 9786047028481

Số phân loại : 398.209597

Chủ đề : 1. Người Nùng -- Việt Nam -- Văn hóa dân gian. 2. Văn học dân gian Việt Nam.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 4030/2022
(6673/5)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I VV 4031/2022
(6673/6)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top