loading

Sách, tuyển tập

Tây Nguyên ngày ấy : hồi ký / Lê Cao Đài

Tác giả : Lê Cao Đài

Nhà xuất bản : Hội nhà văn

Năm xuất bản : 2018

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 589 tr. ; 21 cm

ISBN : 9786049727962

Số phân loại : 959.7043

Chủ đề : 1. Chiến tranh Việt Nam, 1961-1975. 2. Hồi ký. 3. Tây Nguyên (Việt Nam) -- Lịch sử -- 1961-1975.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 4020/2022
(14130)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I VV 4021/2022
(14131)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top