loading

Sách, tuyển tập

Thần trong tâm thức của người M'Nông / Bùi Minh Vũ sưu tầm, biên soạn

Tác giả : Bùi Minh Vũ sưu tầm, biên soạn

Nhà xuất bản : Văn hóa Dân tộc

Năm xuất bản : 2020

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 203 tr. ; 21 cm

ISBN : 9786047028283

Số phân loại : 398.410899591

Chủ đề : 1. Người M'Nông -- Việt Nam -- Đời sống xã hội và tập quán. 2. Tín ngưỡng dân gian -- Việt Nam.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 4012/2022
(6715/3)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I VV 4013/2022
(6715/4)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top