loading

Sách, tuyển tập

Lễ hội của người Thái ở Nghệ An / Quán Vi Miên biên soạn

Tác giả : Quán Vi Miên biên soạn

Nhà xuất bản : Văn hóa Dân tộc

Năm xuất bản : 2020

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 291 tr. ; 21 cm

ISBN : 9786047029044

Số phân loại : 394.26959742

Chủ đề : 1. Lễ hội -- Việt Nam -- Nghệ An. 2. Người Thái -- Việt Nam -- Nghệ An -- Đời sống xã hội và tập quán.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 4010/2022
(6443/1)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I VV 4011/2022
(6443/2)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top