loading

Sách, tuyển tập

Một thời để nhớ : kịch bản phim / Nguyễn Kiến Quốc

Tác giả : Nguyễn Kiến Quốc

Nhà xuất bản : Hội nhà văn

Năm xuất bản : 2020

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 293 tr. ; 21 cm

ISBN : 9786049954078

Số phân loại : 791.437

Chủ đề : 1. Điện ảnh -- Việt Nam. 2. Kịch bản phim Việt Nam.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 4008/2022
(NT 677/1)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I VV 4009/2022
(NT 677/2)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top