loading

Sách, tuyển tập

Khắp Một của người Thái ở Điện Biên / Lương Thị Đại sưu tầm, biên dịch

Tác giả : Lương Thị Đại sưu tầm, biên dịch

Nhà xuất bản : Văn hóa Dân tộc

Năm xuất bản : 2020

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 911 tr. ; 21 cm

ISBN : 9786047029099

Số phân loại : 398.410899591

Chủ đề : 1. Người Thái -- Việt Nam -- Điện Biên -- Đời sống xã hội và tập quán. 2. Người Thái -- Việt Nam -- Điện Biên -- Văn hóa dân gian. 3. Tín ngưỡng dân gian -- Việt Nam -- Điện Biên.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 4006/2022
(6715/1)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I VV 4007/2022
(6715/2)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top