loading

Sách, tuyển tập

Đào tiên đỏ thắm : truyện và ký / Nông Văn Kim

Tác giả : Nông Văn Kim

Nhà xuất bản : Văn hóa Dân tộc

Năm xuất bản : 2018

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 627 tr. ; 21 cm

ISBN : 9786047023462

Số phân loại : 895.92234

Chủ đề : 1. Truyện ngắn Việt Nam -- Thế kỷ 21. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 21.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 4000/2022
(VH 4927/1)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I VV 4001/2022
(VH 4927/2)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top