loading

Sách, tuyển tập

Văn hóa miệt vườn sông nước Nam bộ / Nguyễn Hữu Hiếu

Tác giả : Nguyễn Hữu Hiếu

Nhà xuất bản : Văn hóa Dân tộc

Năm xuất bản : 2020

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 691 tr. : minh họa ; 21 cm

ISBN : 9786047028405

Số phân loại : 390.095977

Chủ đề : 1. Văn hóa dân gian -- Việt Nam -- Miền Nam Việt Nam. 2. Miền Nam Việt Nam -- Dân cư. 3. Miền Nam Việt Nam -- Đời sống xã hội và tập quán.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 3990/2022
(6296/1)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I VV 3991/2022
(6296/2)
Đang được mượn
Top