loading

Sách, tuyển tập

Văn hóa vật chất của người Dao ở Ba Vì - Hà Nội / Chử Thị Thu Hà

Tác giả : Chử Thị Thu Hà

Nhà xuất bản : Văn hóa Dân tộc

Năm xuất bản : 2020

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 407 tr. : minh họa (1 phần màu) ; 21 cm

ISBN : 9786047029068

Số phân loại : 390.08995978

Chủ đề : 1. Người Dao -- Việt Nam -- Hà Nội -- Ba Vì -- Đời sống xã hội và tập quán. 2. Người Dao -- Việt Nam -- Hà Nội -- Ba Vì -- Nhà ở. 3. Người Dao -- Việt Nam -- Hà Nội -- Ba Vì -- Trang phục.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 3988/2022
(6035/3)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I VV 3989/2022
(6035/4)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top