loading

Sách, tuyển tập

Thu Bồn - Tác phẩm : 4 tập. T.1, Thơ - Trường ca / Ngô Thảo tuyển chọn

Tác giả : Ngô Thảo tuyển chọn

Nhà xuất bản : Văn học

Năm xuất bản : 2021

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 539 tr. : chân dung ; 21 cm

ISBN : 9786043492019

Số phân loại : 895.92208

Chủ đề : 1. Thu Bồn, 1935-2003. 2. Hợp tuyển. 3. Nhà thơ Việt Nam -- Thế kỷ 20. 4. Nhà văn Việt Nam -- Thế kỷ 20. 5. Thơ Việt Nam -- Thế kỷ 20. 6. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 20.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 3964/2022
(VH 2656/1)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I VV 3965/2022
(VH 2656/2)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho mở I VV 3966/2022
(VH 2656/3)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho mở I VV 4653/2022
(VH 2656/7)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho mở I VV 4654/2022
(VH 2656/8)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top